Son 23 gün! Milyonlarca çalışanın bu ödemeden haberi yok… Ünlü SGK Uzmanı tek tek anlattı

Ünlü SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde çalışanların aldıkları ücretlere ilişkin yazısı birçok çalışanı yakından ilgilendiriyor.

Karakaş, beyanname dönemlerine ilişkin bilinmesi gerekenleri tek tek anlattı:

Gelir vergisi mevzuatı gereğince çalışanlar ve diğer tüm gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabi bulunmaktadır. Ücret geliri elde eden mükelleflere yönelik olarak; ücretin tanımı, unsurları, ücret kapsamında değerlendirilen ödemeler, ücret gelirinin vergilendirmesi, ücret matrahının hesaplanması sırasında indirim konusu yapılacak unsurlar, vergiden istisna edilen ücret ödemeleri ile yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen ücret gelirinden yapılacak indirimler, ücret gelirine uygulanacak vergi tarifesi, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesine yapılacak işlemler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vatandaşların en kolay anlayacağı şekilde alt mevzuat ve rehber ve broşürlerle açıklanmaktadır.

Buna rağmen çalışılanlar ücret gelirleri nasıl olsa işveren tarafından beyan edilmekte olup bununla ilgili benim yapacağım işlem yok zannetmektedir.

Oysaki bazı durumlarda ücretleri tevkifata tabi olup beyanname vermeleri gerekenler olduğu gibi ücretleri tevkifata tabi olmasa dahi beyanname vermeleri elzem olanlar bulunmaktadır.

ÜCRETLERİ TEVKİFATA TABİ OLANLAR

Tek işverenden tevkifata tabi ücret geliri elde edenlerden ücreti 1.900.000 TL’yi aşan ücretliler

Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret geliri elde edenlerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 150.000 TL’yi aşan ücretliler

Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret geliri elde edenlerden, birinci işverenden aldıkları ücret geliri dâhil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 1.900.000 TL’yi aşan ücretliler 1/11/2019 tarihinden sonra akdedilerek geçerlilik kazanan veya bu tarihten sonra yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden, tüm sporcular tarafından 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirleri toplamı 1.900.000 TL’yi aşan sporcular ile

Tevkifata tabi ücret gelirleri 1.900.000 TL’yi aşan veya birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 150.000 TL’yi aşan profesyonel spor yarışmaları ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerindeki yarışmaları yöneten spor hakemleri.

TEVKİFATA TABİ OLMAYAN ÇALIŞANLARIN VERGİ MATRAHI

Tevkifata tabi olmayan ücret gelirlerinin vergi matrahı, 2023 yılı için asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşan ücretliler

Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (istisna kapsamında olanlar hariç)

İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri

Ücreti tevkifata tabi olmayan yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler

DAMGA VERİGİSİ 1 NİSAN 2024

Birden fazla işverenden ücret alınması hâlinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından belirlenecektir.

2023 takvim yılına ait Gelir Vergisi Beyannamesi 1 Mart-1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında verilecektir.

Birinci taksit damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) İkinci taksit 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenecektir.

Yıllık beyannamelerin kanunî süresinde (ek süre dâhil) verilmeyip pişmanlık dilekçesi ile sonradan verilmesi hâlinde;

Yıllık beyannamelerin kanunî süre (ek süre dâhil) geçtikten sonra pişmanlık dilekçesi ile birlikte verilmesi ve matrah bildirilmesi halinde, re’sen takdir komisyonunca matrah tespitine mahal olmadığından, bildirilen miktar üzerinden vergi ve ayrıca, ilgili vergi kanununda belirtilen esaslar dahilinde %2 pişmanlık zammı uygulanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x